Erik Sjelin erik@malmochaska.se
Gustav Örde gustav@malmochaska.se

Beskriv i stora drag vad ni efterfrågar så återkopplar vi via e-post.

Vi brukar då fråga efter ett lite mer utförligt underlag. Om det finns skisser, ritningar eller inspirationsbilder underlättar det för oss. Därefter återkommer vi med en prisuppskattning och en ungefärlig tidsplan.

Om det då känns intressant så går vi vidare med ett möte i vår verkstad eller hos er.